A magyar fiatalok boldogtalansága...történelmi körkép
2019. október 02. írta: Deanka

A magyar fiatalok boldogtalansága...történelmi körkép

...a depressziós magyarok 1.rész

 Az Eurostat legutóbbi mérései ismételten igazolták, hogy a magyar népesség elöregedőben és fogyóban van, aminek leginkább a társadalom fiataljai látják kárát. A folyamatos kivándorlás, Kelet-Magyarország egyre jobban való elszakadása vagy az aktuálpolitikai helyzet mind mind csak következményei annak a folyamatnak, ami egyenlőre megállíthatatlannak tűnik. Hogyan jutottunk oda, hogy a magyar társadalomba való kikerülés (értsd munkaérés, munkakezdés) után a fiatalok egyre elkeseredettebb, kilátástalanabb állapotba kerülnek? Hogyan történhetett, hogy a magyar fiatalok java része inkább külföldön próbál vagy próbálna szerencsét? Miért vagyunk a "depressziós nemzet"?

 Első soron a történelmünket kell megvizsgálnunk, ami valamilyen oknál fogva, telve van "rossz emlékekkel", amiket generációtól függetlenül folyamatosan fel is emlegetünk magunknak. Tatárjárás, török megszállás, orosz diktatúra, mást se mondjak: trianon. A nemzeti himnuszunk szomorú, szorongó, traumákkal teli esdeklő óda istenhez, mintha rajtunk már csak egy istenség, egy csoda segíthetne. Hangosan zengjük, de tartalmát figyelmünk már elkerüli; tömören arról szól, hogy a magyar nép sokat szenvedett már az elnyomók miatt, és Isten segítsen minket, hogy a következő időszak hozzon boldog, víg éveket. Írása idején, 1823-ban Kölcsey aligha láthatta előre az 1848-49-es eseményeket, az 1920-as trianoni szerződést vagy az 1945-ös orosz megszállást. Biztos vagyok abban, hogy beleírta volna ezeket is. Igaz a megszállott, elnyomott időknek 1989-ben hivatalosan is vége szakadt, mi mégis ragaszkodunk az áldozat szerephez, amit lépten-nyomon hangoztatunk, ha kell beemeljük a jelen valóságába is.

 Történelmi traumák léteznek és olyannyira részünkké tudnak válni, hogy bizonyos helyzetekben észre sem vesszük, reflexszerűen törnek belőlünk elő. Életünk részei, amik olyan természetesek, hogy fel sem merül bennünk a kérdés, miért nekünk van a világon a legdepresszívebb himuszunk. Kölcsey Ferenc korának elvitathatatlanul egyik legnagyobb költője volt, aki azért írta meg, hogy azokban a nehéz időkben ezzel az üzenettel fogja össze a magyarságot, de manapság ez szakít szét minket. Egy más kor volt, más problémákkal. Azóta mindenki "hazaáruló" aki túl lát ezeken.

001hub1_quart_hung_2832_p01_p02.jpg

  2019-ben a magyar emberek egy része még mindig attól tart, hogy egy idegen, számára ismeretlen nemzet egyszerűen csak besétál, és elfoglalja az országot ahol él. Öt teljes éve elindult egy migrációs válság. Emberek százezrei voltak kénytelenek elhagyni élőhelyüket az ott zajló háborúk vagy a gazdasági kilátástalanság miatt, amit a magyar politikai vezetés, kihasználva az emberek tanult történelmi traumáit, saját helyzetének megerősítésére használt fel. Démonizált és ördögi sémára felépített egy karaktert, azt ráhúzta az összes menekültre-emigránsra és legyártott magának egy ellenségképet. (Ezt a manipulatív technikát használják még a fogyasztás növelése céljából, akár ebben a pillanatban is.) Manipulálni azt a legkönnyebb aki fél, traumatizálva van, aki szorong, depressziós. A magyar népesség java része amióta az eszét tudja, ebben a depresszív, szorongó állapotban van tartva, így az éppen aktuális politikai vezetés direkte erre játszva kártyáit kínálhat különböző megoldásokat. A történelem során a magyar nemzet sajnos valóban elszenvedője volt az idegen megszállásoknak, a legutóbbi alig ért véget, de arról már az itt élő huszon-harminc éveseknek aligha lehetnek élénk emlékei. Ezért hívhatjuk ezeket tanult traumáknak. 

 Jelenleg ebben az állapotban pont azok az emberek tartják a közhangulatot akik még ezekben az időkben nőttek fel, alapítottak családot és akik a leginkább vágyták a változást. Ezek az emberek mára meglett korúakká értek, viszont mentalitásukban, lelkületükben magukban hordozzák amihez a magyar embereket évszázadok alatt hozzászoktatták és amit manapság a jelen fiatalsága próbál leküzdeni magáról. Említettem, hogy ahhoz hogy megértsük ma milyen folyamatok alapján éljük életünket, vissza kell tekinteni a múltunkba, viszont eddig csak ezt érintve a Himnuszunkról esett szó. Nem kell a történelmi korokat részletesen vázolni, hogy lássuk, sokszor saját magunk ellenségei voltunk.

 Szent István "államalapítónk" aki a keresztény vallás magyar terjedéséért volt felelős, minden magyar pogányon példát statuált aki nem volt hajlandó behódolni az új vallás oltárán. Magáénak tudta az államalapítást, ami csak nagylelkűen mondható az ő érdemének, előtte a magyar törzsek szövetsége jelentette a Magyar Fejedelemséget amit ő maga, bajor érdekházasság révén legfőképp a németek és más egyéb nemzetségek segítségével vert szét. Centralizálta a hatalmat, minden önrendelkezési jogot elvett a törzsektől, és kihirdette az egységes, keresztény nagy Magyarországot. Mivel a központosított hatalmat főleg a keresztény vallás biztosította neki, így az új törvénykezésekben a megmaradt magyarság keresztény hitre való térítése volt a fő célja. Mindezt nyilván azért, hogy a magyarság, ami ellen harcolt, túléljen.(WTF) Így lettünk saját magunk elnyomói.

 Kevéssel ezután túléltünk egy mongol inváziót, amit tévesen ugyan de tatárjárásként ismerünk. A magyarság megroppant és kevesebb mint felére csökkent a népessége. A keresztény uralkodónk, zsidók segítségével hozta rendbe az országunkat, ilyentájt épültek a zsinagógák illetve a zsidónegyedek is. Mindezek után szembe kellett néznünk a törökökkel is, aminek következményeképp a magyar föld huzamos ideig török hódoltság lett. Természetesen ezek után sem ússzuk meg más hódítók nélkül, igaz ők már másképp voltak "csomagolva". Az osztrákok befolyása ellen 1848-49-ben tett kísérlet kudarccal zárult, de minden bizonnyal ha tudták volna, hogy két világháborút követően az ország kétharmadát elcsatolják a maradékot pedig megszállják az oroszok, amiből ismételten nem tudtunk kiszakadni, lehet nem is próbálkoztak volna. 

1101570107_400.jpg

  Az orosz befolyás fokozatosan csökkent és a Kádár-rendszer "második vagy utolsó felében" szinte alig érezhető mód volt jelen az emberek mindennapi életében, legalábbis a látszat ez volt. Ezért hivatkozhatnak rá öregeink úgy, mint az időszakra amiben a legjobb volt Magyarországon. Igaz más perspektívájuk nem igen lehetett, tehát mondjuk inkább, hogy ilyenkor volt a legkevésbé rossz itt élni. Az orosz fajta diktatórikus rendszer nagyban alapult a megfélemlítésen illetve besúgóhálózatokon, bárkit bármiért "elvihettek", így nem meglepő, hogy az itt élők zárkózottabbá, paranoiásabbá, depressziósabbá váltak, ami alapjaiban változtatta meg a társadalmat. Az emberek messzebb kerültek egymástól mint bármikor ezelőtt, aminek következményeképp "mikroverzumokban" kezdtünk élni, ami adott esetben jelenti az ember szűkebb családi vagy baráti körét, legrosszabb esetben saját magát. Kialakult a társadalmi társas magány, így jutottunk el 1989-ig. 

 A "rendszerváltásnak" a legérdekesebb oldala az volt szerintem, hogy nem igazán tudtuk kit váltunk le kire. Vagy mit mire. Ezzel ugyanis szépen keretbe foglaltuk eddigi történelmünket azáltal, hogy először igaz, orosz segítséggel és befolyással de ismételten saját magunk elnyomóivá váltunk. Természetesen levehetnénk magunkról a felelősséget azzal, hogy Gerő, Rákosi, Kádár és társaik csupán a szovjet vezetés magyar helytartói voltak, de ez nem lenne teljesen igaz, mivel kihasználták és élvezték az összes ezekkel járó privilégiumot, amibe valamiért nem fért bele a közemberek életének javítása. (A "gulyáskommunizmus" sem szívügyből, hanem a későbbi esetleges lázadás megelőzése miatt volt) A nép skandálta ugyan az évszázadok óta hőn áhított szabadságot, de a jelentésével nem igen lehetett tisztában senki. A szabadsággal az új vezetőinket tüntettük ki, akiknek már nem kellett tovább jelenteni Moszkvába. Leváltottuk magunkat magunkra.

 A "változásnak" nem csak politikai úton kellett volna bekövetkeznie, hanem társadalmilag, a fejekben, pszichésen is. Tény, hogy közeledtünk nyugat felé, a boltok polcain megjelentek nyugati árucikkek, divatáruk, filmek, videojátékok stb...de a nyugati mintára felépített fogyasztói kultúra mellett az embereket meg kellett volna tanítani arra is, hogy ne révedezzenek a múltba, ne zárkózzanak el a változásoktól, hogy legyenek nyitottak egymásra, de ami a legfontosabb; a társadalmi felelősségvállalásra. Míg a kommunista időkben a kollektivista eszme csak egy kikényszerített eszköz volt a párt-diktátor gyarapodásához, addig a szabad világban egy lehetőség amivel a saját életünket tehetjük jobbá.  
rendszervaltas-tuntetes.jpg
 A magyar emberekbe történelmi traumákon keresztül rögzült a "kell egy vezető (vagy elnyomó)" attitűd, amire azért is van szükség, mert bizonyos helyzetekben a társadalomnak kifejezett igénye van az áldozat szerepre. Mind pszichésen, mind demográfiai szempontokból a magyar társadalom egyszerűen nincs felkészülve és teljesen alkalmatlan a fentebb emlegetett közös felelősségvállalásra, a szabadságra.

 Ahhoz, hogy alkalmasak legyünk ezekre a hőn áhított dolgokra, arra lenne szükség, hogy belássuk, nem az a pár ember felelős az életünkért akiknek parlamentekben kijelölt ülőhelyük van, hanem Mi. Nem azért élünk rosszul esetleg jól, mert egy miniszter meghozott egy döntést, hanem Mi amiért megengedtük nekik azt, hogy megtegyék. Ahogyan a pénznek is annyi értéke van amennyit tulajdonítunk neki, máskülönben csak egy darab papír, addig egy parlamenti képviselő vagy az ország vezetője csupán addig az, amíg a társadalom bizalmat szavaz neki, máskülönben ugyanolyan ember mint Mi.

 Az ember ennél kevésbé fajsúlyos dolgokban is nehezen vagy sehogy sem tud felelősséget vállalni, a munka-párkapcsolat-gyerek-számlák tehát maga az élet mellett, így legalább ezt, amit lehet, más vállára helyezi. Ezzel alapvetően nem is lenne probléma, míg úgy tekintünk rá (társadalmilag teljesen egyöntetűen) mint az értünk, a közért folytatott felelősségteljes munka. (Igen, ezt hívjuk közmunkának.) A hangsúly a munkán van, tehát ha valaki miniszter, titulusát nem élheti meg karizmatikusan, mint a diktatúrákban vagy a királyságokban teszik-tették, mert neki nem vitapartnerei lesznek, hanem ellenségei. A történelmi tananyagunk, a depresszív ünnepeink, himnuszunk,  a felelősség elutasítása vagy az kényszeredett áldozat szerep mind azt a célt szolgálják jelenleg, hogy a mindenkori hatalmat a magyar társadalom szolgálja ki és ne fordítva.

 Kevesen emlékeznek meg az 1848-49-es eseményeket követő években elszenvedett szörnyű retorziók több száz civil áldozatáról, ahogyan Kossuth Lajos politikai manipulálásai miatt hazaárulónak kikiáltott Görgey Artúrra sem úgy tekintünk vissza mint több ezer magyar ember megmentőjére, de még csak nem is trianonban csatolták el az ország nagy részét hanem 1851-ben megtorlásképp, aminek keretein belül (nyilván továbbra is a monarchia részeként) a mai Horvátországot az oda tartozó horvátok illetve Erdélyt a székelyek kapták. Trianon sem a magyarok elleni bosszúként értelmezendő, annál inkább az Osztrák-Magyar Monarchia büntetése volt, ami "legalább" arra tökéletes volt, hogy elszakadjunk attól a hatalomtól akiknek az aradi vértanúkat "köszönhettük" nem kevesebb mint 70 évvel azelőtt...

 

 ...Itt véget is ért a magyar fiatalok boldogtalansága...avagy a depressziós magyarok első része. A következő részben ott folytatjuk ahol abbahagytuk, aztán a jelenre térünk, azon belül az oktatás, a fiatalok általános lelkiállapota, a változtatni akarás és miért nem sikerül, illetve egy kis aktuálpolitika lesz terítéken! 

Ha nem értesz egyet, más állásponton vagy, írj kommentet, beszélgessünk, vitatkozzunk róla! Köszönöm ha a végére értél! 

 

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://virtualfreedom.blog.hu/api/trackback/id/tr7515038030

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

enrikokaruszo 2019.10.03. 07:43:33

én az optimistákra és a tenni vágyókra alapoznám a jövőt
aki a szart keresi, megtalálja bárhol

jenkizulu 2019.10.03. 10:05:31

Megprobalom aranyok hasznalataval levezetni miert depressziosak a mai fiatalok (tobbseg munkahelyen fog dolgozni, a megkeresett penzbol pedig szepen lassan levonjak a kovetkeztetest, h a helyzet kilatastalan) A levezeteshez osszevetnek egy angliai es egy magyar fizetest aranyaiban. Angliaban keresel nagyjabol 1000-5000 font kozott havonta, itthon pedig 100000 es 500000forint kozott (mindket esetben netto) felesleges atvaltanunk, csak az aranyokat nezzuk. Vegyunk egy angol 2000 fontos fizetest meg egy itthoni 200k-sat 100szoros elteres. Nezzuk eloszor csak az uzemanyagot. Kint 1.30 ha ezt nezzuk a 100szoros elteressel, akkor itton 130ft kellene, hogy legyen. Na es mennyi? 400. Nezzunk egy kilo csirkemellet. Kint kb 5font itthon mennyi? 1500ft. Es persze mindez sorolhato es nem egy ket dolognal, hanem mindennel. Akarsz egy tevet? Kint 500 font, tehat itthon 50000 kellene h legyen..Sajnos a vegere kb az jon ki, hogy itthon a 200kbol felreteszel 30ezret, angliabol pedig a felet. Eves megtakaritasnal a 360ezer megy szembe a 10-12ezer fonttal. Itthon ha lakast szeretnel, akkor ket ev gyujtes utan 720ezer forinttal a bankok kirohognek. Angliaban 5szazalokos kezdopenzzel viheted a lakast.

boundary 2019.10.03. 10:53:52

@jenkizulu: Olyan érdekes, hogy ajnározzátok a nyugatot, felhozzátok a fizetéseket példának, de hogy pl. mennyibe kerül az bölcsöde-óvoda, hogy mennyi ideig maradhat otthon egy anya a pici gyerekkel, hogy egy NORMÁLIS iskola mennyibe kerül, hogy egy egyetem TANDÍJA olyan összeg, hogy 45 éves korukig fizetik vissza abból a qrvajó fizetésből, azt mindig elfelejtitek. És ha ezt is REÁLISAN látnátok, nem is lenne olyan qrva rossz a helyzet. Azt persze nem kellene elfelejteni, hogy mindezek a támogatásokat a társadalom juttatja a fiataloknak. Úgyhogy ha az orvos arról pofázik, hogy bezeg nyugaton mennyit keresne, jusson már eszébe az egyetem nyugati tandíja, és adja már össze a fizetését meg a törlesztendő tandíjtartozást, akkor talán nem pofázna.. Gondolkodni kellene...

jenkizulu 2019.10.03. 11:08:00

@boundary: nezopontok kerdese. A bolcsodeig el is kell jutni, anyagi bizonytalansag mellett nem feltetlenul mernek belevagni. Ingyenes bolcsodetol pedig nem lesz lakasa az embernek. A felsooktatas pedig valoban draga, nem is rohangalnak minden utcasarkon bolcseszek. Ott keremszepen ki vannak tolva az emberek jo nagy resze 16evesen a munkaero piacra es 25 evesen mar tobb eves munkatapasztalatuk van. Itthon meg akkor kezdenek az eletet. Termeszetesen azt jol megtanuljuk h a Kekes 1014m a Mount Everest meg 8848m, de kerdem en minek, amikor a mindannapi elet tapasztalotokban oda-vissza kenterbe vagyunk verve a tobb eves elethatrany miatt. Aztan akkor hajra 30 eves korodra ne albiban lakj, mert az nagyon gaz.. hat h akarsz csaladot? Ez az en szemelyes velemenyem.

nemecsekerno_007 2019.10.03. 11:30:30

A negatív gondolkodás és a depresszív közeg a gond itt és nem a Patás...

blöff 2019.10.03. 11:33:27

@boundary: adatok, konkrétum? 45 éves korukig fizetik vissza? Mindannyian? Miért, mert így kényelmes? vagy csak hallottál olyanról, aki így fizette vissza? A diákhitel visszafizetést is el lehet húzni sokáig itt is.
Egy-egy kiragadott, nem teljességében értékelt részpélda alapján nem kellene azt hinni és hitetni sem, hogy itt jobb az életszínvonal.
Nem jobb. Ott jobb, ez a valóság. De persze hajléktalan ott is van, példa mindere van, de átlagosan többen élnek Ny-Európában (jelenleg) magasabb életszínvonalon, mint itt. Kár ezt vitatni.

kvadrillio 2019.10.03. 11:55:03

TALÁN, MERT IJJJEN FASZ FOCI-FÜGGŐ KORMÁNYZATUNK VAN !
AKIK CSAKIS A ZSIDÓKAT VOLTAK KÉPESEK FELZÁRKÓZTATNI, A ROMÁKAT NEM ! AKIK 10 MEG 11 PARANCSOLATRÓL KAMUZNAK, MIKÖZBEN TOLJÁK AZ EZERMILLIÁRDOKAT A HAVERJAIKNAK !!!!! EL KELL ŐKET ZAVARNI A BÜDÖS PICSÁBA, MERT MINDENKI JOBB LEHET NÁLUK MINT ŐK ! ÉS HOL VAN LÁZÁR ? HOL VAN VONA ? NEKEM KELLENÉNEK !!!
Egy órán belül sem tudnak mentőt küldeni a közterületi bejelentésre Budapesten Kunetz Zsombor Egészségügy ma 6:18 0 2083 Az alábbi videóban éppen mentőt próbálnak hívni egy közterületi beteghez. Hogy a beteg pusztán részeg-e, vagy egyéb egészségügyi problémája van, nem derül ki, hiszen nincs, aki megvizsgálja.
Az eset azonban tökéletesen bemutatja, hogy rendkívül rosszul szervezett a mentőellátás Budapesten, hiszen maga a mentésirányító is elismeri a videó végén, hogy nem tud egy órán belül mentőt küldeni Budapest belterületére. Az európai standard kiérkezési idő tizenöt perc, ami azt jelenti, hogy a bejelentéstől számított tizenöt percen belül a helyszínre érkezik a mentő. Sok nagyvárosban, már ez a tizenöt perc hét-nyolc percre redukálódott, míg ugyanez a kiérkezési idő Budapesten nem csökkent, hanem nőtt.KAMU DUMA !!! HA A SZIGETFESZTIVÁLON KIVÁLÓAN MEG TUDJÁK SZERVEZNI A GAZDAG GYEREKEKNEK A MENTÉSI ELLÁTÁST, AKKOR A MAGYAR EMBEREKNEK IS MEG KELL TUDNI SZERVEZNI !!!  FASZOM BELÉTEK !!!

erkölcsi hulla 2019.10.03. 11:59:30

Valami elképesztően rossz és előnytelen mind a betűtípus, mind a háttér.

boundary 2019.10.03. 12:38:08

@blöff: Elmész asztalosnak vagy villanyszerelőnek (vlmi jó szakinak), és annyit keresel amennyit nem szégyellsz. Nagyon hamar lesz lakásod.

cog3981 2019.10.03. 12:38:59

Sok minden kozrejatszott hogy ide kerultunk, de inkabb fokuszalnek arra hogy hogyan lehetne a helyzetet jobba tenni.

En peldul az oktatasi rendszer megreformalasat tartanam a legfontosabbnak.
Mi (parom es en) kimenekitettuk a gyerekunket ebbol az oktatasi rendszerbol. Ott kezdodott hogy laktoz intoleranciajat az ovoda nem volt hajlando tudomasul venni. Szoval inkabb leleptunk Angliaba. Par orszagot megjarva, mar igen jol ossze tudjuk hasonlitani a kulonbozo orszagok oktatasi rendszeret. Igy fogalmazodot meg bennem a kovetkezo.

Ha a gyerek boldog az iskolaban, ertelmes dolgokkal foglalkozik, megtanulja megbecsulni a tarsait es kozos projektekben dolgozni, akkor egy sokkal boldogabb nemzet no fel es talan a korrupcio is kisebb. Ehhez persze a tanarokat el kellene kuldeni tovabbkepzesekre (na nem a sajat szabadidejukben!) esetleg tanulmanyi utakra kulfoldon. Persze ehhez be kellene fektetni az oktatasi rendszerbe, ami viszont pont nem erdeke a jelenlevo hatalomnak...

Szerintem ez lenne a titka hogy boldogabbak legyenek a fiatalok...

Nem regen hazalatogattunk. Tescoba belepve eppen szemtanuja voltam ahogy a fonok a penztarossal uvoltozik hogy miert ment el WC-re! Ha nem a csaladommal lettem volna, biztos hogy kozbelepek es elmagyarazom neki hogy az ilyenek miatt huzott el sok ember.
Szoval nem sok minden valtozott az elmult 10 evben amiota nem M.o-n elunk...

boundary 2019.10.03. 12:39:45

@blöff: Az egész világon meg átlagosan többen élnek jóval alacsonyabb életszínvonalon, mint itt.
Nézőpont kérdése.

Andy73 2019.10.03. 12:53:44

@jenkizulu: "Vegyunk egy angol 2000 fontos fizetest meg egy itthoni 200k-sat 100szoros elteres."

Talán számold újra. És aztán vedd hozzá a megélhetési költségeket. Hasonlítsd össze egy londoni lakás árát egy pestivel, vagy egy ottani vidéki ház árát egy ittenivel.
De segítek: Ha átszámítod a fontot forintra, akkor kb. háromszoros az ottani fizetés, az ingatlanok árában viszont még mindig jóval nagyob a különbség, még úgy is, hogy az utóbbi években megkezdtük a felzárkózást ezen a téren is.
100-szoros eltérés még régebben sem volt a nyugati és a magyar bérek között, legfeljebb 10-szeres, a rendszerváltás után, de ez a különbség mára jelentősen lecsökkent. Ugyanakkor a megélhetési költségek itt még mindig jóval alacsonyabbak.
Másrészt pedig nemcsak a leggazdagabb országokhoz hasonlíthatod a helyzetünket. Mások is megírták, hogy a világ nagy részén sokkal szegényebbek az emberek - a boldogságindexük viszont attól még sokszor magasabb, mert a pénz nem minden, a boldogság nem csak attól függ.

jenkizulu 2019.10.03. 13:13:08

@Andy73: az ordog a sorok kozott van no meg a reszletekben: "felesleges atvaltanunk, csak az aranyokat nezzuk." Es ezen aranyositas alapjan a lakas tema sem annyira riaszto, sot aranyaiban ugyanott van. Vegyunk egy ketszobas budapesti lakast 40mill, jo lesz? Vegyunk egy tipik Londoni kulkert 400ezer font, 100szoros elteres. Vegyuk a fizetest 200ezer netto huf megy a 2000font elleneben. Mindez Budapest vs Londonban. Aranyaiban a lakasarak ugyanott vannak. De ha mondjuk ne adj Isten szeretnel meg egy kocsit is, mondjuk egy nissan leafet mer zold meg minden. Itthon tamogatassal 7.5 millio huf. Kint tan mennyi? 75000 font? Nem. Keremszepen £25000. Magyarorszag egy draga hely, alkalmazottkent (es a tarsadalom nagyobb resz az) ki vagy teve ennek a dragasagnak.

blöff 2019.10.03. 13:13:32

@boundary: a Nyugatról volt szó, arról beszéltél. Ez nem nézőpont kérdése.

boundary 2019.10.03. 13:14:45

@blöff: Igaz. A nyugatról. De hogy ne legyünk depressziósak, nézzük a keletet is.

kodacx 2019.10.03. 13:45:31

@boundary:
Na menjünk csak szépen végig azon, amit ideraktál:
"Olyan érdekes, hogy ajnározzátok a nyugatot"
Na rögtön itt kezdődik a baj, hogy ahogy valaki megjegyzi, hogy valami azért máshol esetleg jobban működik, mint itthon, akkor ő rögtön "ajnároz", "imád" rosszabb esetben "hálátlan", meg "hazaáruló"... Kicsit gondolkodni kéne ezen!

"de hogy pl. mennyibe kerül az bölcsöde-óvoda, hogy mennyi ideig maradhat otthon egy anya a pici gyerekkel, hogy egy NORMÁLIS iskola mennyibe kerül, hogy egy egyetem TANDÍJA olyan összeg, hogy 45 éves korukig fizetik vissza abból a qrvajó fizetésből, azt mindig elfelejtitek."
Drága barátom az van, hogy ez MINDENÜTT így van nyugaton, azért is van ÉRTÉKE az ilyen drága intézményekben megszerezhető tudásnak, képesítésnek, NÁLUNK, itt a volt szoci érában azért alakult így, hogy mindent, mindenkihez így hozzád bax az állam, és mindenki el is várja ezt, mert a szocialista időkben OLYAN KEVÉS FIZETÉST kaptak az emberek, hogy ezeket, maguk, abból, nem tudták volna kigazdálkodni!!!
Érted? Az államnak szolgaként, fillérekért dolgoztál, cserébe ő állt neked dolgokat...és ezzel a '80-as évekre be is dőlt a KGST-vel együtt a mi gazdaságunk is!

"Úgyhogy ha az orvos arról pofázik, hogy bezeg nyugaton mennyit keresne, jusson már eszébe az egyetem nyugati tandíja, és adja már össze a fizetését meg a törlesztendő tandíjtartozást, akkor talán nem pofázna.. Gondolkodni kellene..."
Na jól figyeljél, kicsi bogaram! NA ezt első kézből tudom:
Magyarországon egy önálló szakorvos kiképzése 10-12 millió forintba, és kb. 12 évbe kerül! Eközben őt el kell tartani a családnak, vagy dolgoznia kell (az első 5 év alatt nem igazán tud...illetve engem inkább ne olyan kezeljen, aki az egyetemen az első 5 évben, tanulás mellett még dolgozott is...olyan kezeljen, aki azt az 5 évet végigseggelte, tanulta!) az 5. évtől már dolgoznak, gyakornokként, majd mint rezidens, utána mint szakorvosjelölt.
Most nagyon nyisd ki a fülecskédet:
LÉNYEGÉBEN minden magyar orvos, mire eljut a szakvizsgájáig, azért a szarért-hugyért dolgozva, ami itthon kapnak, fizetés gyanánt, a saját képzésének árát SZINTE TELJES MÉRTÉKBEN VISSZATÖRLESZTI a magyar államnak!!!
Felfogtad ezt?!
Az hogy borítékba ki mit tesz el ezalatt, meg főleg utána, és hogy ez szétrohasztja magát az egészségügyet...és hogy ezzel a magyar állam miért nem csinál semmit már vagy 30 éve...azt meg kérdezd meg odafönt a főnökeidtől!

boundary 2019.10.03. 14:00:57

1. "kicsi bogaraM"-nak Anyukádat szólítsd
2. az én főnököm err nem tudja a választ
3. hazánkban az orvosok munkájának színvonala kb. a fizetésüknek megfelelő (tisztelet a ritka kivételnek). Ilyen munkáért ennyit lehet kapni. (Első kézből tudom, hogy a Szent Imre kórházban van egy olyan "sebész"-nek nevezett hentes, aki nem tud két báldarabot összevarrni. Na, ő tudod mit érdemel? nem fizetést, valami mást).

Billy Hill 2019.10.03. 14:31:16

@cog3981: Szerintem az oktatás meg csak egy tényező a sok közül. Poroszország már akkor fejlettebb volt, mint Magyarország, amikor ott még poroszos rendszerben tanítottak... Más korszak: Jártam iskolába nyugaton a 80-as években, és semmilyen projekt nem volt, és nem működtünk együtt csoportokban a diáktársakkal, hanem ugyanúgy ültünk szépen a padban, és hallgattuk a tanárt, mint itthon a szoci rendszerben. És valahogy az NSZK, Svájc stb. már akkor is gazdag ország volt. Jó kis konzervatív oktatási rendszerrel, projektelések és feelgood foglalkozások nélkül... Szóval valami más lehet a háttérben.

jenkizulu 2019.10.03. 14:39:47

@kodacx: Nem gondolom, hogy szukseges egymas becezgetese, ervek mennek ellenervek mellett, szamok mennek erzelmek ellen. A fenti irasaimbol nem a nyugatot akartam ajnarozni, szeretem Magyarorszagot, es velemenyem szerint mi magyarok sokkal lelkiismeretesebbek is vagyunk mint pl a korabban emlegetett angolok. Habar az egeszsegugy valoban rosszul all, a magyar orvosok elkotelezettsege, es kepzettsege magasan atlag feletti (kivetelek bizonyara sorolhatok). Es tudjatok mit, fogadjak is el erte a halapenzt, ha egyszer az a megelhetesuket biztositja. (jobb lenne, ha meg lennenek fizetve, de ha csak ez van, akkor ez van). Angliaban kb 10 betegbol 7et hazakuldenek, 1et felrediagnosztizalnak, egy meggyogyul magatol, egy pedig meghal... Haziorvoshoz akarsz menni? Foglalj idopontot, ket hetre ra mehetsz is, de max 10 percre, es csak egy problemaval. A fo gond meg mindig az es ami miatt depressziv a fiatal felnott korosztaly, hogy hiaba az elkotelezettseg, vagy az hogy kidolgozod a beled, minden egyes dologgal amit vasarolsz, hatranyba kerulsz a nyugatabbi allam alamprgaraval szemben, mert a fizetesed aranyaiban sokkal kevesebbre hasznalhato fel. Magyarorszag draga sajnos. Egyszeruen 3-4 ev munka tavlatabol azt latod, hogy nem kerultel kozelebb peldaul egy lakashoz. Az pedig egy nagyon rossz erv, hogy mashol meg meg ennyibol sem elnek. Ha valaki boldog, es nem zavarja pl hogy fizet masnak a lakhatasert, vagy hogy alig jon ki honap vegere, hat szive joga . Aki pedig nem poldog ettol, es nem nyugtatja meg, hogy de hat mas orszagban meg rosszabbul elnek, az tegyen meg ellene minden legalisan tole telhetot.

boundary 2019.10.03. 14:46:21

Én nem állítom, hogy jólét van az országban, mert nincs. (Hiába állítja a propaganda, a kisember nem él jól, de soha nem is fog). De lássuk reálisan: Nyugaton sincs kolbászból a kerítés.

jenkizulu 2019.10.03. 15:11:03

@boundary: teljes mertekig egyetertek. Viszont hiaba a fizetesemelesek sora, ahhoz hogy azt erezzuk, hogy ugy haladjon az eletunk mint egy nyugat europainak, legalabb ketszeres fizetesre lenne szukseg ugyanilyen arak mellett. Nem tudom sajnos, hogyan lehet ezt kivitelezni. Azert vannak biztato jelek, amik eloremutatoak, pl csalad politika. Tobb ember, erosebb gazdasag, kisebb teher a nyugdijasok ellatasa kovetkezik ebbol.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2019.10.03. 15:13:39

A magyar ember minden rendszerben boldogtalan és pesszimista, ez nemzeti sajátosság.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2019.10.03. 15:25:20

@jenkizulu:

Az átlag magyar jobban él világ 90 %-ánál. Persze lehet összehasonlítást csinálni a 10 % leggazdagabbbal, de annak a gazdagságnak olyan történelmi oka van, ami nem hozható be.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2019.10.03. 15:27:52

@Andy73:

Mo. és Nyugat-Európa között átlag 2-szeres az eltérés életszínvonalban: ott magasabbak a bérek kb. 4-szer, de az élet meg 2-szer drágább. Azaz a reális életszínvonal a magyar duplája.

énisfélek 2019.10.03. 15:59:04

Egy jó kis deprsszióhoz elég nyitott szemmel körülnézni a mai Magyarországon vagy betekinteni a várható még szomorúbb jövőbe. Aki a mai nagy magyar depresszió okait a múltban, a történelemben keresi, az vagy hülye, vagy készakarva el akar terelni a valódi problémákról.

jenkizulu 2019.10.03. 16:06:40

@MAXVAL bircaman közíró: Ha a honap vegere nem marad semmim, akkor ugyanolyan szegeny vagyok mint a vilag 90 szazaleka. Es ez depressziossa teheti az embert, foleg akkor ha evek tavltabol a helyzet alig valtozik.

boundary 2019.10.03. 16:15:52

@énisfélek: Olvasnivaló:
Kopp Mária, Skrabski Árpád
MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN
A boldogság nem állapot, hanem aktivitás.
(Arisztotelész)

boundary 2019.10.03. 16:18:07

"Buda Béla elemezte több kitőnı tanulmányában, hogy a magyar lelkiállapot
nyomorúságainak mélyén a titkok szerepe meghatározó. A két egymást váltó diktatúra
megfélemlítése olyan légkört teremtett, hogy „soha, sehol, senkinek”, legfeljebb a legszőkebb
9
családi körben beszéltek a kivégzettek gyermekei, a megerıszakoltak, kitelepítettek, a
végletesen megalázottak, az egyetemekrıl kizártak, a vallásuk miatt üldözöttek. És akkor a
határainkon kívül rekedtek sorsáról még nem is beszéltünk."

boundary 2019.10.03. 16:19:41

..."Nem panaszáradatra van szükség, hanem a jelenségek feltárására, a megfélemlítettség helyett a valóság
kimondására, hogy ne erısödhessen meg újra a jogsértések és megfélemlítés láthatatlan hálója felettünk. Ha nem teszünk meg mindent, a legsúlyosabb jogsértések is bekövetkezhetnek és bekövetkeznek újra.
A megfélemlítéssel kialakult az értékvesztés, az anómia, a bizalmatlanság, a kisszerű versengés, a rivalizálás légköre. Az ellenséges, értékvesztett, senkiben sem bízó ember
manipulálható a legkönnyebben. Minél depressziósabb, szorongóbb, agyonhajszoltabb, megfélemlítettebb, annál könnyebb a negatív érzelmek biztos csapdáiba keríteni. Aki negatív
érzelmi állapotban van, ösztönösen elkerülı magatartást tanúsít, a „csak rosszabb ne jöjjön” az alapvetı motivációja. Így a tartós negatív érzelmi állapot, a szorongás és depresszió a
megfélemlítés legbiztosabb alapja." ...

boundary 2019.10.03. 16:24:43

.."A negatív érzelmekkel szemben a pozitív érzelmek nyitottságot, kezdeményezıkészséget, pozitív életcélokat, az élet értelmébe vetett hitet, mások megértésének és elfogadásának
igényét jelentik. Mivel az ilyen lelkiállapotú ember igen nehezen félemlíthetı meg, a demokrácia fejlesztésének alapja a pozitív, nyitott lelkiállapot megteremtése. Alexis de Tocqueville az amerikai demokráciáról írott meghatározó könyvében ezt az attitődöt mutatja
be. Amerika egyedülálló helyzetét sok tekintetben magyarázhatja, hogy ide eleve a vállalkozó kedvő, a jövı érdekében komoly áldozatot és bizonytalanságot vállaló kivándorlók érkeztek,
mint Matolcsy György kitőnıen elemzi Amerikai birodalom címő könyvében. Másrészt az államvezetés is mindent megtett egy új „amerikai nemzeti büszkeség” ápolására ebben az „etnikai olvasztótégelyben” (cf. Sollors W. ed., 1996, Theories of Ethnicity. Macmillan Press Ltd.). Az amerikaiak körében természetes a nemzeti színő alsónadrág vagy nyakkendı – Teller Ede is ezt viselte a Fehér Házban vagy a Science-ben közölt egyik legutolsó fényképén."... Mi magyarázza, hogy a csehek, lengyelek, szlovének életminısége jelentısen javult hozzánk képest az utóbbi évtizedben? A lengyelek, csehek, szlovének elınye velünk szemben, hogy
ott a nemzeti összetartozás érzése kevésbé volt a megfélemlítés tárgya. 1956 a nemzeti azonosságtudat rendkívüli, világraszóló példája volt, az egész világ számára új utat nyitott,
nálunk azonban ezután a nemzeti érzés „politikailag inkorrektté” vált. Egész generációk nıttek fel, saját hibájukon kívül ebben a légkörben, amely az anómiát, az értékvesztést
sugallta a társadalmi kohézióval, az önálló civil szervezıdéssel szemben, és büntette a nemzeti érzés, összetartozás megnyilvánulásait.
1956 után rájött a politika, hogy a legnagyobb veszélyt számára a nemzeti identitástudat, vagyis az a fajta összetartozás-élmény jelenti, amit a forradalomban szinte az
egész ország átélt. Ennek kivédésére kinyitottak néhány kiskaput, és valósággal sulykolták a fogyasztói társadalom értékrendjét. Az anyagi helyzet a magyar társadalomban értékmérıvé
vált, ezért is hívták azt a rendszert fridzsider-szocializmusnak. Mindenkivel külön alkukat kötöttek, és aki „közelebb volt a tőzhöz”, kicsit többet kapott, kicsit többet utazhatott, kicsit hamarabb kapta meg a kocsikiutalást. Így a fogyasztói ideológia vált általánossá, különösen a társadalom alacsonyabb végzettségő rétegeiben, ahol ezek a viszonylagos elınyök váltak az önértékelés alapjává. Ugyanakkor a nemzeti érzés megélését a legszigorúbban elfojtották. A pszichológiából, pszichiátriából tudjuk, hogy az elfojtás neurózishoz vezet, így valóban országos szintő neurózis alakult ki. Beláthatatlan következményekkel jár, ha sikerül egy nép
jelentıs hányadával elfogadtatni, hogy számára az összetartozás-élmény nem fontos. Ezért áll ma Magyarország az anómia, a közös érték és normarendszer tekintetében sokkal rosszabbul,
mint szomszédai, akár a szlovének, a lengyelek, a csehek, még a szlovákok is.
A lélek számára a társadalmi-kulturális azonosságtudat olyan szükséglet, mint a testnek a kenyér."...

boundary 2019.10.03. 16:26:26

..."A magyar társadalom rendkívüli értéke a sokszínőség, az hogy észak-dél, kelet-nyugat találkozik a génjeinkben. Valószínőleg ez a sokszínőség magyarázza, hogy a Hofstede-féle kulturális dimenziók szerint az angolszász országok (USA, Anglia, Ausztrália) és Hollandia után a magyar társadalom a leginkább individualista, a szomszédaink, a csehek, lengyelek, németek mind sokkal kollektivistábbak. Az individualizmusnak vannak elınyei és hátrányai,
egy kollektivista társadalom könnyebben irányítható hatalmi szóval, az individualista társadalomban demokratikus módszerekkel hihetetlen energiákat, alkotóképességet lehet felszabadítni. Egy ilyen társadalom alkalmas a valódi nemzeti liberális elvek megvalósítására, ehhez azonban mind a liberális szónak, mind a nemzeti azonosságtudatnak vissza kellene
nyernie az eredeti értelmét.
Ma Magyarországon alapvetı volna a kettıs vagy többszörös identitás értékének erısítése a mai súlyos helyzet feloldása érdekében. Az a fajta többszörös identitás, amit
Devecseri Gábor így fogalmazott meg:
„Én a legszerencsésebb ember vagyok. Mert egy labdarúgó mérkızésnél nem is tudom, kinek szurkoljak. Elsısorban a magyarnak bárkivel szemben. Másodsorban az európainak a nem
európaival szemben, azután a zsidónak, a származásomra való tekintettel, katolikusnak a vallásra való tekintettel, amelyben felnövekedtem, a reformátusnak, mert református
gimnáziumban nevelkedtem. Én jónak érzem ezt a sokféle kötöttségemet, hogy semmiféle szektás, semmiféle soviniszta vonás nincs bennem. De a szolidaritást és az együvé tartozást a
legkülönbözőbb kategóriákkal, amelyekbe beletartozom így vagy úgy, átérzem nagyon is.”
A magyar azonosságtudatnak épp a sokszínőség a különlegessége, az, hogy már a hét törzs is azért kötött vérszerzıdést, mert annyira különbözıek voltak, etnikailag, vallásilag és sokféle szempontból. Errıl szólnak Szent Istvánnak a fiához, Szent Imréhez írt intelmei.

Emporio Ármányi 2019.10.03. 16:28:01

@jenkizulu: Akinek a haza egyenlő a zsozsóval, akinek ott van a hazája, ahol a lé, az nyugodtan húzzon el innen feketemosónak. Viszlát.

jenkizulu 2019.10.03. 16:34:47

@Emporio Ármányi: mint ahogy irtam is korabban ervek mennek ellenervek ellen, szamok pedig erzelmek ellen. Attol, hogy teszel a sorsod ellen, meg lehet az ember akarmileyen hazaszereto feketemoso.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2019.10.03. 16:48:29

@jenkizulu:

Csak nem mindegy, hogy mire költve hogy el a pénzed.

A világon nagyjából 5 szint van életszínvonalban:
- az átlagember jövedelme a biológiai létfenntartáshoz se elég, Afrika nagy része ez,
- az átlagember jövedelme a biológiai létfenntartáshoz éppen elég, ez Ázsia szegény része,
- az átlagember jövedelme a biológiai létfenntartáshoz elég, de nem bármilyen szociális minimumhoz, ez már a szegényebb latin-amerikai országok szintje,
- az átlagember jövedelme a szociális minimumhoz elég, de nem tud megtakarítani, ez tipikusan a mi régiónk, Kelet-Európa,
- az átlagember jövedelme képes megtakarítani, ez meg a leggazdagabb országok szintje.

2019.10.03. 17:08:38

"Démonizált és ördögi sémára felépített egy karaktert, azt ráhúzta az összes menekültre-emigránsra és legyártott magának egy ellenségképet."

Az igazság, ahogy általában lenni szokott, valahol középen van. Nem vitás, hogy központilag túl lett fújva a migránskérdés, de azért nem kéne úgy tenni, mintha nem lenne valós veszély, hovatovább a jelenség egyáltalán nem is létezne. A történelemben soha sehol nem volt megengedett, hogy emberek ellenőrizetlenül kolbászoljanak összevissza a kontinensen, mameg lényegében ez van, ez teljességgel elfogadhatatlan.

erkölcsi hulla 2019.10.03. 18:08:19

@kodacx: ez a gyűlölködve becèzgető, lenèző, arrogáns vita hangnem a rèszedről elèg undorító. Jellemed is ilyesmi lehet.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2019.10.04. 09:03:44

@Jankove:

Ebből semmi se igaz,

A közbiztonság Mo-on kiváló, s nem lell ismerettség az ügyintézéshez, kivéve persze nagy állami megrendeléseket, hasonlókat, de ehhez mindenhol kell ismerettség.

Hogy sokat kell dolgoznia aközépsztolynak? Miért, kapjon ingyen meg mindent?

kodacx 2019.10.04. 11:25:15

@erkölcsi hulla: Szóval te egy hozzászólás alapján, ami ugye "gyűlölködve becèzgető, lenèző, arrogáns" valószínűleg azért sikerült olyanra, amilyenre, mert AKIHEZ szólt és amiért az olyan dolgokat mondott, állított ami vélhetőleg igen érzékenyen és igen igazságtalanul érint pld. engem és a családomat (igen b+, ő arrogánsan, általánosítva és lenézően beszélt a hazai orvosokról...erre válaszoltam neki, te meg, aki ugye tuti nem ő vagy egy másik néven, felháborodsz, ugye... :) ), szóval te egy hozzászólás alapján megítéled a jellememet...
És még én vagyok a szar alak...
Értem.
Na menjél vásárolni némi objektivitást, meg egy gerincet.

kodacx 2019.10.04. 11:48:14

@boundary:
1. "kicsi bogaraM"-nak Anyukádat szólítsd
KICSI BOGARAM! Te általánosítva, lenézően, az objektivitás, vagy a valóságra törekvés legapróbb jele nélkül beszéltél a magyar orvosokról, ráadásul, amit állítottál, nem is igaz.
Nekem meg az egész családom orvosként dolgozott (pld. az általad emlegetett ANYÁM is), vagy orvos még mindig.
Becsületes, keményen dolgozó, qrvára alul fizetett orvosok. Akik ráadásul nem hoztak, és nem hoznak haza borítékban százezreket, milliókat.
Ezért édes kisfiam, igen is KIBAXOTTUL FELHÁBORÍTOTT, amit és ahogy írtál. És azért bogaraztak le, mert ha azt írtam volna neked, amit gondolok ezért rólad és ahogy akartam volna, azért szerintem itt is letiltást kapnék.
Ha mocsokságot mondasz, állítasz valakiról, utána ne hőbörögj, meg önérzeteskedj, VISELD EL, hogy esetleg valaki bisszaszól!

2. az én főnököm err nem tudja a választ
Ezt azért kaptad, mert az általad képviselt véleményt a neten 95%-ban fizetett kormánytrollok szokták tolni...ha te nem az vagy, és ez a saját véleményed, akkor pedig újfent csak nem írom ide, amit ezért gondolok rólad! Ha fizetett kormánytroll vagy, akkor meg pláne...

3. "hazánkban az orvosok munkájának színvonala kb. a fizetésüknek megfelelő (tisztelet a ritka kivételnek)."
EZT MIRE ALAPOZOD?!?!
10 emberből 8 meghal, megrokkan, aki ma elmegy orvoshoz Magyarországon?!? Úgy látod?!?!
Az, hogy nem mosolyog, meg prosztó, meg esetleg HULLA FÁRADT, meg már kiégett, vagy minden hülyeségre nem ugrik valaki, az nem egyenlő azzal, szakmailag szar lenne!
ÉDES BOGARAM, az, hogy ma még működik VALAMILYEN SZINTEN a magyar egészségügy, az már régóta sok-sok ember bőven a kötelessége feletti, és messze a fizetése alapján elvárható teljesítéstől van!

"Ilyen munkáért ennyit lehet kapni."
Milyen munkáért, kisfiam?!? Tudod, miről beszélsz?!
Te csináltad? Én igen.
Az, hogy lepukkantak az intézmények?!?
Az nem az orvosok hibája!
Hogy sok helyen nincsenek megfelelő műszerek?!?
Az nem az orvosok hibája!
Hogy nincs szappan, wc papír, gyógyszer, kötszer elég, vagy megfelelő???
Az nem az orvosok hibája!
Az, hogy nincs elég mentő, személyzet, nincs elég gyerekorvos, háziorvos stb.?
Az nem az orvosok hibája!
Az, hogy a nővérekből, ápolóból kevés van, ezért rohad sokat dolgoznak, mindenféle szirszart felvesznek, aki csak jelentkezik, és az alkalmatlanok sincsenek kirúgva a rendszerből, ORVOSBÓL SEM, mert nem lehet, nincs helyette más, az sem az orvosok hibája!

"(Első kézből tudom, hogy a Szent Imre kórházban van egy olyan "sebész"-nek nevezett hentes, aki nem tud két báldarabot összevarrni. Na, ő tudod mit érdemel? nem fizetést, valami mást)."
ÉS SZERINTED, KICSI BOGARAM, ez a "hentes", ez a barbár, meg az ilyenek, a hozzá hasonlók, MIÉRT NINCSENEK KIRÚGVA, HM?!?
Mert NINCS HELYETTÜK UTÁNPÓTLÁS!
És ha ha ez a hentes 10 emberből 5-öt elbax, de 5-öt még kb. működőképesre megoperál, helyre pofoz, vagy ellát, az az 5 kapott egy esélyt! És ha elküldenék, lehet, az az 5 se lenne ellátva!
ÉS igen, ezt az embert jelenteni kéne, meg eltávolítani a rendszerből...de ugye nem lehet!
(Tényleg, ha te ilyen tények birtokában állsz - mert ugye kijelentő módban írogatsz a dolgokról - és ezt így ki is jelented, TE MIÉRT NEM JELENTED FEL ezt a hentest?!?!?)

Az meg, KICSI BOGARAM, hogy te en block lenézed a magya orvosokat, úgy is beszélsz róluk, és fölháborodsz, ha utána valakitől nem egy jól fésült megszólítást kapsz...nőjjél fel!

boundary 2019.10.04. 15:49:47

@kodacx: : KICSI BOGARAM! Kérdésed költői, ezt mindenki tudja. Mire megyünk vele, ha feljelentjük hentes kollégádat? Semmire. Összezártok, hazudtok, ha ilyen ügyről van szó. Túl vagytok fizetve mekkmesterek.

kodacx 2019.10.04. 22:01:38

@boundary:
"Mire megyünk vele, ha feljelentjük hentes kollégádat? Semmire. Összezártok, hazudtok, ha ilyen ügyről van szó."
Mert ugye minden orvos egyforma, és gazember, ugye?

"Túl vagytok fizetve mekkmesterek."
Na akkor utolsó kísérlet, hogy emberként próbáljak kommunikálni veled.
Teljesen komolyan és a tőlem telhető legkulturáltabban és legőszintébben azt kérem, hogy - mivel neked ez a véleményed - írd ide kérlek, hogy szerinted, ma, a mai árak, gazdasági viszonyok, lakás- és lakhatási helyzet, stb. mellett, tehát akkor szerinted:
- Mennyit kellene keresnie egy frissen végzett kis rezidensnek?
- Egy szakorvos-jelöltnek, aki már szakorvosi felügyelettel, de orvosi gyógyító munkát végez?
- Egy szakorvos, aki ahhoz, amit csinál, ahol van, 12-14-16 évet tanult az életéből?

Mennyit kellene kapniuk, hogy elegendő számú értelmes, normális ember válassza ezt a pályát, hogy ezt az elcseszett mennyiségű anyagot, 10-12 évig seggelje, majd utána vérben, szarban, gennyben turkálva, betegekkel, hozzátartozókkal, haldoklókkal foglalkozzon egész életén át, ahelyett, hogy mérnök, jogász, közgazdász, tanár legyen?!?

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2019.10.06. 07:34:49

@Jankove:

Nme papíron, hanem ténylegesen.

Alig van nogó zóna, kevés a súlyos bűncselekmémy.

Azaz jó a közbiztonság.